O Chuderovci

Kruhová ves s pravidelnou návsí z 12. století, zmiňována byla v r. 1348. kdy na Zámeckém vrchu nad vsí stálo opevněné místo. Ústečtí jej spálili společně se statkem, protože majitel svými přepady rušil zemský mír. Samostatnou obcí byla do roku 1960. V roce 1961 se staly s částí Neznabohy stala osadou obce Chuderov. Farnost Skorotice. Kaple sv. Floriána - na návsi byla postavena v letech 1835-36 na památku padlým v napoleonské bitvě u Vhlimce v roce 1813.

Obdélná stavba měla polokruhový zvěr se sedlovou střechou a šestibokou dřevěnou zvonicí. Čelní měl proláklá křídla a v nice byla umístěna soudobá socha sv. Floriána. Segmentový fronton měl uvedeno vročení 1835. Vnitřek byl sklenut plackou a nad oltářem byla koncha. Po stranách vchodu byly umístěny bohatě zdobené pamětní desky obětem I. světové války. Kaple byla zbourána kolem roku 1960.